Mobilné domy SUPER ARKTIK ® sa stávajú vyhľadávanou alternatívou rodinných domov, rekreačných chát, kancelárií, či investičných nehnuteľností. Viete, ako čo najvýhodnejšie financovať ich kúpu?

1) HYPOTÉKA
Hypotéka je dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Splatnosť hypotéky môže byť až 30 rokov.

Hypotékou môžete financovať kúpu rodinného mobilného domu Super Arktik ® FAMILY, nakoľko spĺňa parametre stavby. Pre banku pripravíme potrebné doklady, s ktorými hypotekárny úver na Super Arktik ® FAMILY získate rýchlo a jednoducho. Stačí už len osloviť vašu banku a tá vás bude sprevádzať celým procesom získania hypotéky.

2) AMERICKÁ HYPOTÉKA
Americká hypotéka je bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Banka neskúma načo klient finančné prostriedky využije. Výška poskytnutého úveru je závislá od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Banky poskytujú americké hypotéky zvyčajne do výšky 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Americká hypotéka má dobu splatnosti do 20 rokov.

Americkou hypotékou je možné financovať všetky typy mobilných domov SUPER ARKTIK ®

3) SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER
Na Slovensku ponúkame výhodný bezúčelový úver na mobilné domy so splatnosťou 8 rokov do sumy 30.000 €. V Čechách ponúkame atraktívny bezúčelový úver na mobilné domy so splatnosťou 12 rokov do sumy až 1.000.000 Kč bez ručenia.

Pri spotrebiteľskom úvere, klient musí banke preukázať schopnosť splácať úver zo svojho príjmu. Banky navyše vyžadujú rôzne formy zábezpeky, ako napríklad ručenie fyzickou osobou, záložné právo na nehnuteľnosť, vinkuláciu vkladov, či životné poistenie.

Spotrebiteľským úverom je možné financovať všetky typy mobilných domov SUPER ARKTIK ®

4) LEASING
Leasing je nákup, respektíve prenájom predmetov bežnej spotreby, hnuteľného a nehnuteľného majetku.Využívajú ho firmy, podnikatelia ale aj bežní ľudia. Je niekoľko typov leasingu, každý typ leasingu má svoje vlastné podmienky, nakoľko záleží na predmete financovanej veci a druhu leasingovej spoločnosti. Leasing ponúkajú leasingové spoločnosti, ale aj bežné banky.

Formou leasingu je bežne financovaný nákup mobilných domov Super Arktik ® OFFICE a Super Arktik ® HOTEL.

Máte otázky ohľadom financovania mobilných domov SUPER ARKTIK ®? Kontaktujte nás, alebo navštívte osobne na našich pobočkách v Ružomberku a Brne.