Mobilné domy SUPER ARKTIK ® sa vyrábajú podľa celoeurópskej technickej normy EN 1647+A1 pre OBYTNÉ VOZIDLÁ NA VOĽNÝ ČAS, ktorú v roku 2004 schválil Európsky výbor pre normalizáciu so sídlom v Bruseli (CEN - Comité Európéen de Normalisation). Členmi CEN sú všetky členské štáty EU, ale aj Nórsko, Island, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. 

Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN a udeliť európskej norme EN 1647+A1 bez akýchkoľvek zmien postavenie národnej normy.

Na Slovensku má európska norma EN 1647+A1 postavenie slovenskej technickej normy a je prijatá ako STN EN 1647+A1. Presný názov normy je "Obytné vozidlá na voľný čas. Karavanové mobilné domovy. Požiadavky na obytný priestor z hľadiska zdravia a bezpečnosti". Táto norma má 9 normatívnych príloh, ktoré sa zaoberajú aspektami bývania v obytných vozidlách na voľný čas. Podľa tejto normy sa vyrábajú tri výrobky:

1) Karavanové mobilné domovy: tu spadajú mobilné domy SUPER ARKTIK ®
2) Motorové karavany 
3) Karavany

Aj keď sa ktorýkoľvek z týchto troch výrobkov pripojí na inžinierske siete, umiestni na betónové kocky, či piliere, odmontujú sa z výrobku kolesá a podobne, nezmení sa na stavbu, stále ostane VOZIDLOM. A nakoľko ide o VOZIDLO, stavebný úrad nie je vecne príslušný rozhodovať o tom, kde sa parkujú VOZIDLÁ.

Štátne úrady musia konať iba v rámci platnej legislatívy. Celoeurópska norma EN 1647+A1 je platná bez výnimky na celom území Slovenskej republiky a dáva právnu istotu zákazníkovi, že si kupuje VOZIDLO. 

Naše mobilné domy SUPER ARKTIK ® majú navyše platný európsky CE certifikát. Značka CE označuje výrobky, ktoré vyhovujú právnym predpisom EU a môžu sa voľne predávať na európskom trhu. Označenie CE znamená, že mobilný dom SUPER ARKTIK ® je vyrobený v súlade so všetkými právnymi predpismi, normami a požiadavkami, ktoré sú na výrobok kladené. Certifikát CE garantuje, že mobilné domy SUPER ARKTIK ® sa môžu predávať v celom európskom hospodárskom priestore, t.j. v 27 krajinách EU, ale aj Nórsku, Islande, Lichtenštajsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a Turecku.

Uvažujete o mobilnom dome? Vyberte si z našej ponuky certifikovaných celoročných mobilných domov SUPER ARKTIK ® ORIGINAL, WOOD, FAMILY, MODERN, OFFICE, či HOTEL, ktoré sú vyrábané v súlade platnou slovenskou a celoeurópskou legislatívou.

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

Pridať komentár

Prehľad komentárov

    Napiště prvý komentár!