Mobilné a modulové domy SUPER ARKTIK ® sú vyrábané z kvalitných materiálov vrátane okien s výbornou tesnosťou. Preto je vhodné zabezpečiť v dome stálu výmenu vzduchu. To je možné dvoma spôsobmi: pravidelným vetraním, alebo riadeným vetraním. Riadené vetranie pomocou rekuperácie zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia, šetrí energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabraňuje vzniku nadmernej vlhkosti v dome.

AKO FUNGUJE LOKÁLNA REKUPERÁCIA?
1) Vetracia jednotka: Lokálna rekuperačná jednotka je inštalovaná priamo v stene miestnosti. Jej súčasťou je ventilátor, výmenník tepla a filtre.
2) Prívod a odvod vzduchu: Jednotka nasáva čerstvý vonkajší vzduch a odvádza znečistený vnútorný vzduch von.
3) Výmenník tepla: Výmenník tepla umožňuje, aby teplo z odvádzaného vnútorného vzduchu bolo prenesené na privádzaný čerstvý vzduch. Tento proces minimalizuje tepelné straty, pretože čerstvý vzduch sa v zime predhrieva a v lete ochladzuje predtým, ako vstúpi do miestnosti.
4) Filtre: Vzduch prechádza cez filtre, ktoré odstraňujú prach, peľ a iné nečistoty. Tým sa zabezpečuje čistota privádzaného vzduchu.

Ako funguje lokálna rekuperácia v zime? V zimných mesiacoch sa teplo z odvádzaného teplého vzduchu využíva na ohrev prichádzajúceho studeného vzduchu, čím sa znižujú energetické náklady na vykurovanie.
Ako funguje lokálna rekuperácia v lete? V lete sa teplo z vonkajšieho teplého vzduchu prenáša na odvádzaný vnútorný vzduch. Tým sa vonkajší teplý vzduch pred vstupom do miestnosti ochladzuje, čím sa znižuje záťaž na klimatizačný systém.

VÝHODY LOKÁLNEJ REKUPERÁCIE.
1) Energetická úspora: Vďaka rekuperácii tepla dochádza k zníženiu tepelných strát o 80 až 90%, čo vedie k nižším nákladom na prevádzku mobilného domu.
2) Zlepšenie kvality vnútorného vzduchu: Pravidelná výmena vzduchu zabezpečuje čerstvý a čistý vzduch s optimálnou vlhkosťou v interiéri, čo prispieva k lepšiemu zdraviu a pohodliu obyvateľov.
3) Tichá prevádzka: Moderné lokálne rekuperačné jednotky sú navrhnuté tak, aby pracovali ticho, čo minimalizuje rušenie obyvateľov.