Ostrovné fotovoltické systémy, známe tiež ako off-grid solárne systémy, poskytujú niekoľko výhod pre mobilné domy. Medzi hlavné výhody patria:

  1. Energetická nezávislosť: Ostrovné systémy umožňujú mobilným domom fungovať nezávisle od elektrickej siete. To je obzvlášť výhodné na miestach, kde nie je dostupný prístup k elektrickej sieti alebo kde sú výpadky časté.
  2. Ekologická udržateľnosť: Solárna energia je čistý a obnoviteľný zdroj energie, ktorý znižuje uhlíkovú stopu a prispieva k ochrane životného prostredia.
  3. Nižšie prevádzkové náklady: Počiatočné náklady na inštaláciu môžu byť vyššie, ale prevádzkové náklady sú nižšie, pretože slnečná energia je zadarmo. V dlhodobom horizonte to môže viesť k výrazným úsporám na účtoch za elektrinu.
  4. Flexibilita a mobilita: Mobilné domy s ostrovným systémom môžu byť umiestnené prakticky kdekoľvek, bez ohľadu na dostupnosť elektrickej siete. To zvyšuje ich flexibilitu a mobilitu, čo je ideálne pre ľudí, ktorí radi cestujú alebo žijú na odľahlých miestach.
  5. Autonómia v prípade núdze: V prípade prírodných katastrof alebo iných núdzových situácií, keď môže dôjsť k výpadkom v dodávke elektrickej energie, ostrovné fotovoltické systémy zabezpečujú spoľahlivý zdroj energie.
  6. Minimálna údržba: Fotovoltické panely a súvisiace zariadenia vyžadujú minimálnu údržbu. Väčšina moderných systémov je navrhnutá tak, aby bola odolná voči poveternostným vplyvom a mala dlhú životnosť.
  7. Možnosť kombinácie s inými zdrojmi energie: Ostrovné systémy môžu byť kombinované s inými zdrojmi energie, ako sú veterné turbíny alebo generátory, čo umožňuje ešte väčšiu energetickú sebestačnosť a stabilitu.
  8. Zvýšená hodnota majetku: Inštalácia solárneho systému môže zvýšiť hodnotu mobilného domu, čo je výhodné v prípade predaja.

Tieto výhody robia ostrovné fotovoltické systémy atraktívnym riešením pre majiteľov mobilných domov SUPER ARKTIK ®, ktorí hľadajú spoľahlivý, ekologický a ekonomický zdroj energie.